หน่วยรับเข้า

Posted: กันยายน 15, 2012 in เทคโนโสยีสารสนเทศ

อุปกรณ์ในหน่วยรับเข้า :

หน้าที่ของหน่วยรับเข้า

 หน่วยรับเข้า เป็นอุปกรณ์ ที่นำข้อมูล หรือโปรแกรม เข้าไปเก็บไว้ใน หน่วยความจำ และใช้ในการประมวลผล อุปกรณ์รับข้อมูล มีหลายประเภท

(1) แผงแป้นอักขระ (keyboard)

 

เป็นอุปกรณ์ ที่ทำหน้าที่ รับข้อมูล โดยรับข้อมูล จากการกดบน แผงแป้นอักขระ (keyboard) แล้วส่งรหัส ให้กับ คอมพิวเตอร์ แผงแป้นอักขระ มาตรฐาน ที่นิยมใช้กันมากในขณะนี้ มีจำนวนแป้น 101 แป้น ถึงแม้จะ มีจำนวนแป้น มากแล้ว แต่การป้อนข้อมูล ก็ยังมีตัวยกแคร่ (shift) สำหรับใช้ ควบคู่กับ ตัวอักษรอื่น เช่น กดแป้น shift เพื่อเลือก ตัวอักษร ภาษาอังกฤษ ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ แผงแป้นอักขระ ที่ใช้ในประเทศไทย สามารถใช้พิมพ์ ตัวอักษร ภาษาไทยได้ การที่รับ ข้อมูลภาษาไทย ได้เนื่องจากมีการ พัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ทำงานภาษาไทย ได้ด้วย

(2) เมาส์ (mouse)

 

เป็นอุปกรณ์รับเข้า อย่างหนึ่ง มีลักษณะเป็นปุ่มกด ครอบอยู่กับ ลูกกลมที่ เมื่อลากไปกับพื้น แล้วจะมีการ ส่งสัญญาณ ตามแนวแกน x และแกน y เข้าสู่ คอมพิวเตอร์

(3) แทร็กบอล (trackball)

คือ ลูกกลมที่กลิ้ง ไปมาวางอยู่ในเบ้า ผู้ใช้สามารถ บังคับลูกกลม ให้หมุนไปมา เพื่อควบคุม การทำงาน ของตัวชี้ บนหน้าจอ คอมพิวเตอร์ ปัจจุบัน มีการสร้าง แทรกบอลไว้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบโน้ตบุ๊ค เพราะสะดวก ต่อการใช้ และใช้พื้นที่น้อย

(4) แท่งชี้ควบคุม (track point)

มีลักษณะเป็นแท่งพลาสติกที่ส่วนยอดหุ้มด้วยยางโผล่ขึ้นมาตรงกลางในแผงแป้นอักขระของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวชี้บนจอภาพโดยการโยกแท่งชี้ควบคุมไปในทิศทางที่ต้องการ

(5) แผ่นรองสัมผัส (touch pad)

เป็นแผ่นพลาสติกที่ไวต่อการสัมผัส อยู่ตรงหน้าแผงแป้นอักขระของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เป็นอุปกรณ์ที่นิยมติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กในปัจจุบัน เนื่องจากใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวชี้บนจอภาพ โดยการแตะสัมผัสไปแผ่นรองสัมผัสและสามารถคลิกหรือดับเบิ้ลคลิก เพื่อเลือกรายการหรือสัญรูปได้

(6) ก้านควบคุม (joystick)

 

  ประกอบด้วย ก้านโยก ซึ่งโยก ได้หลายทิศทาง ขณะที่โยกก้าน ไปมา ตำแหน่ง ของตัวชี้ จะเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งเป็นการ ส่งสัญญาณ ข้อมูลเข้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ก้านควบคุมมัก เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้มาก ในการเล่นเกม

(7) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (bar code)

 

 เป็นอุปกรณ์ รับเข้าที่ใช้สำหรับ อ่านรหัสแท่ง (bar code) ซึ่งเป็นแถบเส้น ที่ประกอบด้วย เส้นขนาดแตกต่างกัน ใช้แทนรหัส ข้อมูลต่างๆ การอ่าน จะใช้แสงส่อง แถบเส้น ทำให้เกิดการสะท้อน เพื่อรับรหัส เข้ามาตี ความหมาย ปัจจุบันนิยม ใช้ในห้าง สรรพสินค้า สินค้าทุกชนิด จะติดรหัสแท่งไว้ ผู้ขายใช้ เครื่องอ่าน เพื่อจะได้ทราบว่า เป็นรหัสของสินค้าใด ราคาเท่าใด และสามารถ ออกใบเสร็จรับเงิน ให้ได้อย่างอัตโนมัติ

(8)จอภาพสัมผัส ( Touch screen )

 

จอภาพแบบสัมผัสเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้ทั้งการรับและการแสดงผลข้อมูล เป็นจอภาพเครือบด้วยสารพิเศษที่ให้ผู้ใช้สามารถใช้นิ้วสัมผัสบนจอภาพเพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ทันที แทนที่จะใช้การพิมพ์ทางแป้นพิมพ์ หรือสั่งงาน ด้วยการคลิกเมาส์เพื่อลดขนาดพื้นที่การใช้งาน

การใช้งานระบบภาพสัมผัส ผู้ใช้จะต้องสัมผัสจอภาพที่อาจเป็นข้อความตัวเลข รูปภาพ หรือสัญลักษณ์บอกตำแหน่ง จากนั้นโปรแกรมจะทำหน้าที่แปลงเป็นสัญญาณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ จอภาพสัมผัสนี้ไม่นิยมใช้กับงานที่ต้องป้อนข้อมูลจำนวนมากเข้าสู่ระบบ ส่วนใหญ่นิยมใช้กับงานเฉพาะอย่างที่ให้ผู้ใช้เลือกจากรายการที่กำหนดไว้ เช่น ตู้ ATM การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ตู้เกมตามศูนย์การค้า การตรวจสอบผลการเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งนิยมใช้ในการทำสื่อนำเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่เรียกว่า Information Kiosk เป็นต้น
   (9) เครื่องอ่านพิกัด (digitizing tablet)
หรืออาจเรียกว่า แผ่นระนาบกราฟิก (graphic tablet)เป็นอุปกรณ์รับเข้าที่มีส่วนประกอบ 2 ชิ้น ได้แก่ กระดานแบบสี่เหลี่ยมที่มีเส้นแบ่งเป็นตาราง (grid) ของเส้นลวดที่ไวต่อสัมผัสสูง และปากกาที่ทำหน้าที่เป็นตัวชี้ตำแหน่งหรือวาดรูปบนกระดาษข้างต้น คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้ตำแหน่งของกระดานที่มีการสัมผัสหรือวาดเส้นและเส้นที่วาดจะแสดงบนจอภาพได้ อุปกรณ์ชิ้นนี้มักใช้ในการออกแบบรถยนต์หรือหุ่นยนต์
(10) ปากกาแสง (Light Pen)
เป็นอุปกรณ์ที่ไวต่อแสงที่นอกจากจะใช้ในการวาดรูปสำหรับงานกราฟิกแล้ว ยังสามารถทำหน้าที่เหมือนเมาส์ในการชี้ตำแหน่งบนจอภาพ หรือทำงานกับรายการเลือกและสัญรูปเพื่อสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยที่ปลายข้างหนึ่งของปากกาชนิดนี้จะมีสายเชื่อมที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อมีการแตะปากกาที่จอภาพข้อมูลจะถูกส่งผ่านสายนี้ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถรับรู้ตำแหน่งที่ชี้และกระทำตามคำสั่งได้ นอกจากนี้ เมื่อมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาหรือปาล์มท็อปอย่างแพร่หลายก็มีการนำปากกาชนิดนี้มาใช้ในการรับข้อมูลที่เป็นลายมือบนเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ด้วย
 (11) เครื่องกราดตรวจ  หรือ สแกนเนอร์ (Scanner)
 
หรือที่เรานิยมเรียกกันว่าสแกนเนอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้งานเอกสารและงานนำเสนอข้อมูลเป็นอย่างมาก อุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถนำเข้าข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือข้อความที่อยู่บนสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้หลักการสะท้อนแสง ข้อมูลที่รับเข้าโดยอุปกรณ์ชิ้นนี้จะเป็นรูปภาพที่ได้รับ
การแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและตีความได้ และสามารถเก็บในหน่วยความจำได้ ผู้ใช้สามารถนำรูปดังกล่าวไปประกอบในแฟ้มข้อมูลเอกสารที่สร้างจากซอฟต์แวร์ประมวลคำ หรือแฟ้มข้อมูลงานนำเสนอที่สร้างจากซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูลได้
ในการใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้ต้องมีซอฟต์แวร์ช่วยในการแสดงข้อมูลและจัดเก็บด้วย การทำงานของอุปกรณ์ใช้เทคโนโลยีการส่องแสงผ่านฟิลเตอร์ 3 ตัว ได้แก่ ฟิลเตอร์สีแดง สีเขียวและสีน้ำเงินไปยังวัตถุที่ต้องการกราดตรวจ (scan) เมื่อแสงผ่านวัตถุจะเกิดการสะท้อนผ่านกระจกและเลนส์ส่งไปยังวัตถุไวแสง ซึ่งทำหน้าที่ตรวจจับความเข้มของแสง หลังจากนั้นแปลงความเข้มของแสงที่แตกต่างกันให้เป็นข้อมูลแบบดิจิทัลที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ และข้อมูลดังกล่าวจะแสดงเป็นรูปภาพโดยซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องสแกนเนอร์นั้นๆ ผู้ใช้สามารถจัดเก็บแล้วนำรูปที่ได้ไปตกแต่งเพิ่มเติมโดยใช้ซอฟต์แวร์กราฟิก เช่น ซอฟต์แวร์โฟโทชอพ (Photoshop)
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s